Præsentation af Psykolog Ida Baggesen

Blog opslag

19 sep, 2020

Mit navn er Ida Baggesen. Jeg er uddannet psykolog fra Københavns universitet, og har bred erfaring inden for både individuelle behandlingsforløb, gruppeterapiforløb og parterapiforløb. Min drøm har altid været at hjælpe mennesker, og da min mand og jeg i 2015 i en kort periode oplevede at være ufrivilligt barnløse, fandt jeg mit fokus. Jeg ville hjælpe ufrivilligt barnløse med at kunne håndtere, at være i den ubærlige situation det er at vente og håbe på, at ens største ønske bliver opfyldt – uden selv at have kontrollen over det.

Jeg brænder for at hjælpe ufrivilligt barnløse par igennem den svære proces det kan være at få deres største ønske opfyldt – ønsket om graviditet.

I Danmark er vi dygtige til at udrede og behandle den fysiske side af barnløshed. Samtidig er vi et af de lande i verden, der er længst fremme, når det kommer til forskning, inden for viden om de psykiske og sociale konsekvenser af barnløshed. Det er derfor lidt af et paradoks, når vi samtidig er et af de lande i Europa, der gør mindst for at afhjælpe de følelsesmæssige udfordringer, der kan være resultatet af barnløshed og fertilitetsbehandling. I mange af de omkringliggende lande vi ofte sammenligner os med, er rådgivning i forhold til de psykologiske konsekvenser af barnløshed en selvfølge parallelt med den medicinske behandling. I Danmark har vi derimod ikke tradition for at benytte psykologer, fysioterapeuter, sexologer eller andre rådgivere.

Det er min mission at hjælpe ufrivilligt barnløse med at håndtere de følelsesmæssige og sociale konsekvenser af ufrivillig barnløshed – også når ønskebarnet er ankommet.

Hvordan arbejder jeg

Den psykologiske grundfilosofi, der gennemsyrer mit arbejde, er den narrative, hvilket vil sige, at jeg arbejder ud fra en tro på, at vi som mennesker skabes af de fortællinger eller narrativer, vi har med i vores rygsæk, og at disse således er med til at forme vores adfærd og følelser. Jo mere opmærksomhed et narrativ får, jo mere dominerende er det for vores adfærd og følelsesliv. Dette gør sig også gældende i et parforhold, hvor vi skaber fortællinger om vores partner og os selv i relation til vores partner, som kan være mere eller mindre dominerende for vores adfærd i parforholdet. Og som kan være både livsgivende og ødelæggende for parforholdet.

Metodisk arbejder jeg som udgangspunkt ud fra principperne i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er en videnskabeligt baseret terapi, som har vist sig effektiv inden for en bred vifte af pinefulde menneskelige tilstande. ACT er baseret på en række principper, som tilsammen sætter dig i stand til at udvikle “psykologisk fleksibilitet”. Psykologisk fleksibilitet er evnen til at tilpasse sig en situation med åbenhed, bevidsthed og fokus og til at handle effektivt i overensstemmelse med sine værdier (forstået som dit hjertes dybeste ønsker om, hvem du ønsker at være, og hvad du ønsker at stå for i livet). I terapien arbejder vi altså på at øge din evne til at være til stede, åbne dig og gøre det, der betyder noget. Efterhånden som du forøger din psykologiske fleksibilitet, vil du blive i stand til bedre at håndtere vanskelige følelser, afbryde skadelige tankeprocesser, hæve dig over selvbegrænsende opfattelser, fokusere på og engagere dig i det, du foretager dig, og ændre adfærd, så du kan opbygge et bedre parforhold samt leve i overensstemmelse med det, der er vigtigt for dig.

Parsamtaleforløb

Fertilitetsbehandling er ofte meget belastende for parforholdet. Det anslås at halvdelen af alle par i fertilitetsbehandling oplever problemer af seksuel eller samlivsmæssig karakter. Det kommer blandt andet til udtryk i nedsat samlejefrekvens, mindsket seksuel interesse, udeblivelse af spontanitet, nydelse og lyst samt generel nedsat livskvalitet hos par i fertilitetsbehandling. Alle disse konsekvenser kan fortsætte ind i livet efter fertilitetsbehandling, hvis I ikke får hjælp til at håndtere dem. Samtaleforløb for par der har været i fertilitetsbehandling, har således fokus på, hvordan I sammen håndterer det at være blevet forældre, hvordan I kommunikerer med hinanden omkring hver jeres respektive følelser og ikke mindst, hvordan I bibeholder intimitet og nærvær.

Individuelle samtaleforløb

At have været igennem et fertilitetsforløb kan have store følelsesmæssige konsekvenser ligegyldigt om du er mor eller far. Under et fertilitetsforløb opstår ofte følelser stress, angst, tristhed, frustration, ensomhed, følelsen af at være forkert og følelsen af jalousi på alle dem, som lykkes med at få børn. Når drømmen endelig går i opfyldelse, regner de fleste med, at disse følelser vil forsvinde, som ved et trylleslag. Sandheden er desværre den, at de ofte hænger ved, og endda skaber grobund for nye følelser af skam og skyld over ikke bare at være ovenud lykke hele tiden. Nogle af disse følelser kan være helt nye for dig og kan virke skræmmende, forkerte eller direkte skamfulde. Andre vil du kunne genkende fra andre aspekter af dit liv, men disse kan være lige så svære at håndtere uden professionel hjælp. At være i terapi er hårdt arbejde og kræver at du tør være ærlig, kigge indad og kortvarigt slippe kontrollen, og derfor er jeg der til at gribe dig og hjælpe dig videre.

Gruppeterapiforløb for mødre

I gruppeterapi mødes du med andre kvinder, som alle er blevet mødre efter et fertilitetsforløb, og der opstår derfor et rum, hvor I kan spejle jer i hinanden, og du kan blive mødt med forståelse i de udfordringer, du oplever i efter at have været i et fertilitetsforløb. Formålet med gruppeterapi er ligesom al anden terapi at lære sig selv psykologisk bedre at kende og derigennem få det bedre med sig selv og andre (f.eks. din partner eller dit barn).

Du kan læse mere om gruppeterapiforløb for mødre her https://psykologidabaggesen.dk/ufrivillig-barnloeshed-2/

Jeg glæder mig meget til at møde jer – og til at få lov til at gøre en forskel for jer. 

De varmeste hilsner
Psykolog Ida Baggesen
Tlf. 31 71 21 96
E-mail. kontakt@psykologidabaggesen.dk
Web. www.psykologidabaggesen.dk

Annonce for Psykolog Ida Baggesen

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Relateret indlæg…

Sædbanker